قوانین کاربر

Zula

قوانین کاربر 
قوانین بازی زولا بخشی از شرایط و ضوابط بازی را تشکیل می‌دهند. کلیه بازیکنان با تایید این قوانین در زمان ثبت‌نام، ضوابط و مقررات آن را قبول می‌کنند و ملزم به رعایت کامل قوانین هستند. در صورت اعمال مسدودیت یا جهت بررسی فعالیت‌های مجاز و غیرمجاز، باید با بخش پشتیبانی (سیستم تی