بهبودها

نقشه بندر برفی هم اکنون در دسترس قرار داد

کاربران گرامی از تاریخ 12 آذر می توانید، هیجان رقابت را در نقشه بندر برفی تجربه کنید.

در نقشه بندر برفی می توانید، با جمع آوری آیتم ها و سلاح های مختلف از روی زمین، شانس خود را برای پیروزی افزایش دهید.

توجه داشته باشید که نقشه بندر برفی به صورت محدود در بازی فعال خواهد بود