زولا

او در دیارباکر متولد شد. تا زمانی که به سربازی فراخوانده شود، همراه با پدرش به کار فرآوری مس که شغل خانوادگی شان بود مشغول بود. زمانی که خبر مجروح شدن دمیر - فرمانده اش در ارتش را شنید به استانبول آمد و برای گرفتن انتقام به گروه زولا ملحق شد.

character-image
page-cover