زولا

ترکیه در طول مدت 50 سال اخیر در معرض خطر نفوذ سرویس های اطلاعاتی خارجی قرار داشته است. در نتیجه این اقدامات، تعداد افراد بیگناه زیادی در نقاط مختلف ترکیه کشته شدند. مقامات دولتی برای جلوگیری از این اتفاقات تصمیم به مداخله در عملیات های این سرویس ها گرفتند.

به منظور پایان دادن به این وضعیت، سروان دمیر ماموریت گرفت که به گلادیو نفوذ کند و در طول این ماموریت موفق شد محموله عظیم اسلحه که متعلق به یکی از سرویس های جاسوسی خارجی بود را کشف و نابود کند. در طول این عملیات، پوشش دمیر لو رفت و او تبدیل به هدف شماره یک گلادیو شد.

اگرچه او ناپدید شده بود ولی آنها فراموشش نکردند و در نهایت او را پیدا کردند. در روز جشن عروسی دمیر، گلادیو حمله ای را ترتیب داد که در آن دمیر زخمی شد ولی همسر و سایر بستگان خود را از دست داد.

دمیر دوباره بدون هیچگونه ردی ناپدید شد و تمرینات خود را برای گرفتن انتقام آغاز کرد. در هرجای کشور مردم را برای متوقف کردن گلادیو ترغیب می کرد. زولا از شعله های آتش خشم دمیر متولد شد.

page-cover