زولا

در آمریکا متولد شد.شهرت جهانی خود را علاوه برموفقیتش در تحصیلات آکادمی مدیون اختراعاتش است.وقتی که متوجه شد یکی از اختراعاتش به عنوان یک سلاح کشتار جمعی استفاده می شود کشور را ترک کرد. بعد از ترک کشور ، در اروپا با هویت متفاوت به گلادیو پیوست.

character-image
page-cover