زولا

او در اوشکادار استانبول متولد شد. بعد از فارق التحصیلی از دانشگاه افسری ترکیه به مارون برت پیوست. به واسطه صداقت، شجاعت و تلاشش موفق شد در بین مافوق های خود احترام زیادی به دست آورد. در یکی از ماموریت های خود اطلاعات مهمی در مورد عملیات خاطرناک غیرقانونی که درون دولت در حال انجام بود به دست آورد. او شروع به پاکسازی دولت از این افراد کرد. این سازمان خطرناک، گلادیو را استخدام کرد تا دمیر را بکشد. در روز عروسی دمیر، گلادیو به تالار عروسی حمله کرد و بسیاری از نزدیکان و همچنان همسر دمیر را به قتل رساند. بعد از آن روز، دمیر زندگی خود وقف گرفتن انتقام از آنها کرد و گروه زولا را تاسیس کرد.

character-image
page-cover