زولا

او در کورکینو روسیه متولد شد. وقتی خیلی کوچک بود خانواده اش را در یک تصادف از دست داد. وقتی جوان بود در معدن ذغال سنگ شهر مشغول به کار شد و سپس به ارتش پیوست. تیزهوشی و توانایی های جسمانی او برای همه جلب توجه می کرد. او به اسپسنتاز ، یک گروه کماندوهای نخبه برای اهداف اطلاعاتی روسیه مشغول به کار شد.فقط تعداد اندکی می توانند از این گروه فارغ التحصیل شوند که خسرو توانست با نمرات بالا از این گروه فارغ التحصیل شود. او نقش های مهمی در تعدادی عملیات در روسیه و خارج از روسیه ایفا کرد.در جنگ چچن او مدال شجاعت را دریافت کرد.تغییرات سیاسی در روسیه از او یک شورشی ساخت. خسرو انگیزه خود را برای انجام آنچه که قبلا در آن فعالیت می کرد از دست نداد. بعد از مدتی فعالیت های مزدورانه در خاورمیانه او رهبر گلادیو را ملاقات کرد و به سرعت تبدیل به رهبر انجمن شد.

character-image
page-cover