زولا

ال پاترون

او در ریونگرو کشور کلمبیا متولد شد. او که در حاشیه شهر زندگی می کرد از همان دوران کودکی با کارهای غیرقانونی آشنا شد و با دزدی فعالیت خود را آغاز کرد تا اینکه موفق شد، سرکرده یکی از بزرگترین کارتل های کلمبیا شود و را "رئیس" صدا می زدند. بعد از مدتی امپراطوری ای که ساخته بود، در حال سقوط قرار گرفت و او که متوجه این موضوع شده بود به سراغ دیوید کینگ رفت که برای CIA کار می کرد. بعد از فرار از کلمبیا با کمک دیوید با گلادیو آشنا شد و تنها راه اون عضویت در این گروه بود.

character-image
page-cover