زولا

حامد

او در پاریس، فرانسه متولد شد. پس از فارغ التحصیلی دبیرستان، به ارتش در جستجوی ماجراجویی پیوست. به دنبال آموزش های خود، او در بسیاری از کشورها به عملیات خطرناک پیوسته، اما نمی توانست هیجان هایی را که به دنبالش بود را پیدا کند. او ارتش را ترک کرد و شروع به کار به عنوان یک مزدور کرد. او عملیات بسیاری را در آفریقا انجام داد، به خصوص در مناطق درگیری مانند سودان، اوگاندا، سومالی. او در یک عملیات در سودان با گلادیو آشنا شد.خسرو در طول عملیات پیروزشد. به جای کشتن او، خسرو او را به گلادیو دعوت کرد وحامد به اتحادیه گلادیو پیوست.

character-image
page-cover