زولا

علیرضا در تگزاس متولد شد. در یک مزرعه بسیار بزرگ رشد کرد و نوجوانی خود را سپری کرد.او هم در راننده کامیون بود و هم در یک اردوی آموزشی آموزش میدید.یک روز اف بی آی به اردوگاه حمله کرد و روبرت دستگیر شد. او به ارتش منتقل شد و به عراق فرستاده شد .نیروهای گلادیو در ارتش او را پیدا کردند و به او پیشنهاد کردند تا به آنها ملحق شود.علیرضا یکی از مهم ترین مردان گلاویو است.

character-image
page-cover