زولا

او در سالهای فعالیت در واحد مبارزه با تروریسم آنکارا کار می کرد. او همیشه سرسخت،قوی بود و فردی افسانه ای در بخش خود بود. در نتیجه شخصیت او، دشمنان بی شماری را برای خوددست و پا کرد . در هر فرصتی، او از عملیات سازمان های غیر قانونی جلوگیری کرد. بزرگترین حامی وی ، دوست او از آکادمی فردی به نام آکین بود. یک سازمان غیرقانونی که از دست عملیات های مرتضی به تنگ آمده بود به دفتر امنیتی حمله کرد و آکین را کشت . طرح آنها این بود که شاهین با قتل آکین متهم شود. در حالی که او به اعدام محکوم شد، او توسط امید نجات یافت و به زولا پیوست.

character-image
page-cover