زولا

حمید

متولد انگلیس او دوران کودکی خود را در دنیای زیرزمینی لیورپول گذراند. او به طور داوطلبانه به نیروهای مسلح ملحق شد، به خصوص به خاطر شور و شوق برای تفنگ. پس از موفقیت در دوره آموزشی تک تیراندازی در ارتش، او به افغانستان فرستاده شد. در طول اقامت خود در افغانستان، او به عنوان مزدور برای بسیاری از سازمان های غیر قانونی کار می کرد. وقتی این اطلاعات به بیرون درز کرد، او از ارتش اخراج شد. در حالی که به طور رایگان کار می کرد، بعد از این اتفاق به گلادیو پیوست.

character-image
page-cover