زولا

بهروز در ترابزون متولد شد پس از اتمام خدمت سربازی خود به عنوان یک کماندو، به زادگاهش بازگشت. هنگامی که او برای ماهیگیری با خانواده اش بیرون رفت، قایق توسط افراد نامشخص خراب شد. کاپیتان یونس هر دو خدمه و برادرش مورات را در جریان حمله از دست داد. در حالی که مهاجمین را ترغیب می کرد، با فرمانده ارسلان در ارتش دیدار کرد و پیروز شد.

character-image
page-cover